Zpětné odkazy neboli linkbuilding

29.10.2020

Budování zpětných odkazů značnou měrou přispívá ke zvyšování povědomí o značce a budování autority webu či e-shopu. Je to jeden z faktorů, který ovlivňuje pozici ve výsledcích vyhledávání. Efekt není sice vidět hned, ale vynaložené úsilí se časem vrátí. Výrazně podpoří zvýšení organické návštěvnosti a povědomí o značce.

Internetový vyhledávač díky zpětným odkazům snáze najde obsah webu a rychleji zaindexuje stránku. Je však nutné dbát na to, aby odkazy byly umístěny na důvěryhodném a zaběhnutém webu, aby stránka získala lepší hodnocení. Uživatelé díky zpětným odkazům můžou najít užitečnou informaci a získají tak povědomí o vaší značce.

Budování zpětných odkazů je zdlouhavý proces. Sofistikované vyhledávače dohlíží na to, aby odkazy vznikaly přirozeně. V opačném případě by vám tato činnost mohla spíše uškodit.

Jak správně budovat zpětné odkazy?

  1. Spolupráce s webem, který se zabývá podobným tématem či produktem. Pokud by se vám podařilo domluvit s nimi spolupráci například formou článku, kde by byl umístěn odkaz na váš web, tak máte vyhráno. Čím více webů zaměřených na danou tématiku na vás bude odkazovat, tím lépe. Je však nutné dbát na to, aby odkazující stránky byly relevantní a kvalitní.
  2. Snažte se, aby texty na vašem webu byly jedinečné. Nekopírujte popisy produktů či služeb z jiných webů. Pokud budete mít text stejný s jinými weby, bude vás vyhledávač v organickém vyhledávání zobrazovat méně. Vyhledávače totiž upřednostňují tzv. konkurenční výhodu.
  3. Další možností jsou diskuzní fóra. Zde opět platí pravidlo, aby se jednalo o kvalitní diskuze k relevantnímu tématu. Vaše příspěvky by měly být užitečné pro danou problematiku.
  4. Pokud máte dobré vztahy s vašimi obchodními partnery, zkuste se s nimi domluvit, aby vás odkazovali na jejich webu.
  5. Prostřednictvím influencerů a blogerů můžete rychle dostat obsah k mnoha uživatelům. I zde je však nutné dbát na to, aby daný influencer měl k vašemu tématu blízko, abyste oslovili tu správnou cílovou skupinu.

Čemu se vyhnout při budování linkbuildingu?

  • Neumisťujte odkazy na váš web na placené portály, které se linkbuildingem živí - tzv. link farmy. 
  • Nepoužívejte skryté odkazy.
  • Neumisťujte odkazy na weby, které nemají nic společného s tématem vašeho webu.